VOORWOORD

Het waterbed van de acute zorg

De acute zorg kun je vergelijken met een waterbed. Als je hier drukt, beweegt het daar. Dat was in 2018 ook weer goed te merken.

Ziekenhuis, thuiszorg, huisarts, ambulancevoorziening… We willen allemaal hetzelfde: de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats geven. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Alle partijen in de acute zorg werken zo nauw samen dat je het direct merkt als er bij één partij iets verandert: het waterbedeffect. We moeten ons met elkaar verbinden. Als ambulancevoorziening staan wij letterlijk – en figuurlijk – met onze wagens tussen alle zorgpartijen in. Wij zijn de netwerkpartij in het midden. Daarom initiëren wij veel overleggen.

ROAZ
2018 was het jaar van overleggen. Van verbinden. Samenwerken moesten we altijd al. Maar nu de zorgvraag toeneemt door onder meer de vergrijzing en doordat mensen langer thuis blijven wonen, groeit de urgentie. Dus zijn we actief deelnemer aan het Regionaal Overleg Acute Zorgpartners (ROAZ). Het ROAZ heeft drie doelstellingen geformuleerd. Eén daarvan: de instroom van patiënten zo beïnvloeden dat de patiënt direct de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dat is het beste voor de patiënt en daarnaast ook voor onze medewerkers. De druk op het personeel in de acute zorg is nog steeds hoog. Niet voor niets is het werven en behouden van medewerkers een tweede doelstelling van het ROAZ.

Gezamenlijke publiekscampagne
Onze medewerkers van de rijdienst, de meldkamer en stafafdelingen hebben zich in 2018 gebogen over deze vraagstukken. Wat betreft de druk op personeel: er wordt gesproken over zorg- en functiedifferentiatie.

Veel concrete resultaten volgen in 2019 maar het effect van deze besprekingen is dat er aan de koffietafels volop over deze ontwikkelingen wordt gesproken. Dat verbindt medewerkers ook onderling. Om ervoor te zorgen dat patiënten direct “op de goede plek” binnenkomen, hebben we met gemeenten, cliëntenberaad, ziekenhuizen en huisartsen een folder gemaakt. Met alle opties die er zijn – 112, huisartsenpost, je eigen huisarts – besloten we dat het nodig is inwoners te helpen bij het vinden van de juiste weg: wanneer bel je een ambulance, wanneer ga je naar de huisartsenpost en wanneer is je zorgvraag iets voor je eigen huisarts. Daan de Haas, wethouder van de gemeente Zuidplas, vertelt meer over deze publiekscampagne.

Interne samenwerking
Ik ben er trots op dat wij de hele keten weten te verbinden. Ook bij het schrijven van ons Regionaal Ambulance Plan dat we begin 2018 publiceerden. Omdat we weten dat het geen zin heeft om ons eigen plan te trekken, hebben we al onze stakeholders benaderd met de vraag: “Wat moet er volgens jou gebeuren om de acute zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen?”. Zo hebben we een plan waarin iedereen zich herkent en dat werkt. Samenwerken zit in ons DNA. In 2018 viel onze algemeen manager langdurig uit. Die positie hebben we met elkaar in de organisatie opgevangen. Dat tekent ons. Ik krijg energie van onze organisatiecultuur. We werken met elkaar aan leuke dingen, bouwen een sterke club met een scherp oog voor het welzijn van onze mensen. Daar hou ik van.

Jan de Waard, waarnemend algemeen manager RAV Hollands Midden