Financieel zijn we in control. Met de middelen die we hebben doen we het uiterste voor de patiënt en onze medewerkers. De balans tussen de zorgvraag en de hiervoor beschikbare capaciteit is wel kwetsbaar. In het jaar 2018 zijn belangrijke voorbereidingen getroffen om deze balans te herstellen. De introductie van de zorgambulance en onze oriëntatie op een gezamenlijke meldkamer zijn hiervan voorbeelden.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financiële verantwoording Ambulanceactiviteiten RAV Hollands Midden
Toelichting op de financiële verantwoording 2018

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief financieel resultaat. Het gevolg van solide financieel beleid. In de financiële verantwoording 2018 van RAV Hollands Midden zijn meer details terug te vinden.

De gemiddelde responstijd nam toe en de percentages A1 daalden.
Oorzaken hiervan zijn o.a.:

  • krapte op de arbeidsmarkt binnen de acute zorg, met beperkt beschikbare uitzendkrachten
  • nieuwe medewerkers die tijdens hun opleiding nog niet inzetbaar waren
  • langere rijtijden doordat ziekenhuisafdelingen tijdelijk gesloten waren
  • een relatief hoog langdurig arbeidsverzuim
  • een andere, zuiverdere manier van meten, wat een negatief effect had op de A1-percentages.

De in 2018 ingezette en voorbereide maatregelen om de balans tussen zorgvraag en beschikbare ambulancecapaciteit te herstellen, moeten nog effect krijgen.

PERCENTAGE A1 RITTEN

INZETTEN

KLACHTAFHANDELING

MELDINGEN

FORMATIE

ARBEIDSVERZUIMPERCENTAGE