We willen allemaal de patiënt de juiste zorg op de juiste plek geven. Er zijn meerdere redenen waarom dit nu niet altijd lukt. Bijvoorbeeld het tekort aan zorgpersoneel bij alle partijen, onduidelijkheid bij de patiënt – wanneer bel ik 112, wanneer ga ik naar de huisartsenpost – en de nog niet optimale samenwerking tussen alle zorgpartijen. Wij regelen letterlijk en figuurlijk de verbinding tussen vraag en aanbod.

ANIMATIE: ‘DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLAATS’

Hoe fijn zou het zijn als je voor zorg precies weet wie je nodig hebt en de juiste zorg direct wordt gegeven. Dat is helaas nu niet altijd de werkelijkheid. Er wordt hard gewerkt om dit wel voor elkaar te krijgen. Door ons en onze ketenpartners.

DAAN DE HAAS, WETHOUDER GEMEENTE ZUIDPLAS

‘Deze campagne is van levensbelang’

Daan de Haas, wethouder Zorg gemeente Zuidplas, is nauw betrokken bij de introductie van de Belwijzer voor uw zorg. Met deze folder, geïnitieerd door RAV Hollands Midden, heb je als inwoner altijd de juiste nummers bij de hand. ‘We hebben steeds meer zorg nodig, dan wil je niet dat een ambulance “voor niks” rijdt.’

Waarom staat u zo pal achter deze publiekscampagne?

‘De ambulance doet fantastisch werk. Laat ik daarmee beginnen. Ik ben wel eens mee geweest op de ambu van RAV Hollands Midden terwijl er een A1-melding binnenkwam. Een kind had flinke stuiptrekkingen. We gingen er vol gas met loeiende sirenes naartoe. Gelukkig kwam het goed met dit kind, maar zo’n ervaring gaat je niet in de koude kleren zitten. En het laat direct zien waarom de ambulance zo van levensbelang is: je belt 112 in levensbedreigende situaties. Om verschillende redenen wordt de ambulance nu echter vaker voor andersoortige ritten ingezet.’

Dan denkt u aan…?

‘We hebben meer zorg nodig, waarbij inwoners het vervoer naar een zorgaanbieder regelmatig niet georganiseerd krijgen binnen het eigen netwerk. En dan “bellen ze maar” 112 om hen bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te brengen. Terwijl deze patiënten vaak geen specialistische verpleegkundige zorg nodig hebben tijdens het vervoer. Tel daar de personeelstekorten in de zorg bij op en je snapt dat we iets moeten veranderen. De RAV gaf hier afgelopen jaar een duidelijk signaal over af in het algemeen bestuur van RDOG Hollands Midden.’

Wat hield dat signaal concreet in?

‘We moeten ons gezamenlijk inzetten om personeel in de zorg te krijgen en te behouden. Beter filteren op de calls die binnenkomen via 112. Breder nadenken over alternatief vervoer voor niet-spoedeisende ritten. En inwoners beter bewust maken wie ze voor welke zorgvraag nodig hebben: de huisarts, de huisartsenpost of de regionale ambulancevoorziening.’

De Belwijzer voor uw zorg draagt bij aan die bewustwording.

‘Klopt, de folder is onderdeel van de publiekscampagne die we dit jaar binnen de RDOG hebben voorbereid en in 2019 uitbrengen. RAV Hollands Midden coördineert de inhoud, wij zorgen voor extra publiciteit en de verspreiding. Zo zetten we allemaal onze eigen expertise en invloed in.

Om iets simpels te noemen: post van de gemeente komt ook bij mensen met een nee-nee-sticker. Deze boodschap is van levensbelang, daar zetten we onze invloed voor in.’

Wat kunt u nog meer doen?

‘Wat het ook is: er hangt, terecht, altijd een politiek tintje aan de ambulancezorg. Politie, brandweer en ambulance liggen onder een vergrootglas. “Hoe veilig is je gemeente”, is de vraag die ik als wethouder krijg. Dan wordt snel gekeken naar cijfers. “Hoe snel is een ambulance ter plaatse?” Die cijfers zijn belangrijk, maar je moet ze ook durven relativeren. Daar waar het écht om tijd draait, zijn de brandweer en de inwoner nodig om de eerste levensreddende handelingen te verrichten. In Zuidplas is de Brandweer First Responder in het algemeen snel ter plaatse én we zijn hier in de gemeente actief met de burgerhulpverlening (AED) aan de gang. Zuidplas is een hartveilige gemeente en moet dat ook blijven. Hiermee maak je het verschil. Of die ambulance er dan een paar minuten later is, is dan minder relevant. Daarom vertel ik altijd over het verhaal achter de cijfers. Dan doen wij het helemaal niet slecht in onze regio.’